Zakład Placówek Oświatowych

w Radzionkowie

 

N A R A D A    D Y R E K T O R Ó W

 

W dniu 11 lutego 2020r. o godz. 13.00 w siedzibie Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie (ul. Kużaja 19) odbędzie się narada dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzionków. Obecność obowiązkowa.

 


H A R M O N O G R A M     D Y Ż U R Ó W  

R A D Z I O N K O W S K I C H     P R Z E D S Z K O L I  w  2 0 2 0 r.

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.