Zakład Placówek Oświatowych

w Radzionkowie


N A R A D A     D Y R E K T O R Ó W

 

W dniu 26 sierpnia 2020r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie (ul. Kużaja 19) odbędzie się narada dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzionków. Obecność obowiązkowa.

 

 

ZMIANA CZASU PRACY ZAKŁADU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w RADZIONKOWIE

 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie, na czas wakacyjny ustala się zmianę czasu pracy Zakładu na godziny od 6.30 do 14.30. Zmiana wchodzi w życie od dnia 29.06.2020r. i będzie obowiązywać do dnia 31.08.2020r.

 

 

H A R M O N O G R A M     D Y Ż U R Ó W  

R A D Z I O N K O W S K I C H     P R Z E D S Z K O L I  w  2 0 2 0 r.

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.